top of page
Mocowania IMAO

Od momentu powstania w 1961 r. IMAO dostarcza szeroką gamę standardowych elementów maszyn i komponentów mocujących, zawsze pamiętając o zobowiązaniu do wniesienia wkładu w globalny przemysł poprzez poprawę wydajności i zwiększenie wartości dodanej.

 

IMAO będzie nadal opracowywać unikalne i innowacyjne produkty, aby poprawić produktywność naszych klientów, uzyskać wyższą wartość dodaną i zmaksymalizować zadowolenie klientów.

bottom of page