top of page
Automatyka AZBIL

Historia korporacji sięga roku 1906, kiedy to Takehiko Yamaguchi rozpoczął działalność firmy. Początkowo firma zajmowała się sprowadzaniem z USA maszyn i narzędzi. W roku 1920 zainicjowano rozmowy z firmą Brown Instruments z Filadelfii w sprawie nawiązania bliższej współpracy, a w roku 1932 Yamatake rozpoczęło produkcję pirometrów i innych przyrządów Brown Instruments. Rok później rozpoczęto produkcję pierwszych w Japonii zaworów regulacyjnych. W roku 1952 z inicjatywy syna założyciela firmy doszło do pierwszych rozmów dotyczących połączenia Yamatake z amerykańską firmą Honeywell. Korporacja Yamatake-Honeywell okazała się jednym z dynamiczniej rozwijających się producentów aparatury kontrolno-pomiarowej dla przemysłu. W kręgu zainteresowań firmy oprócz aparatury obiektowej znalazły się również zintegrowane systemy sterowania (DCS). W roku 1998 nastąpiła reorganizacja korporacji, w wyniku której wyodrębniła się niezależna firma Yamatake Group. Trzy lata później w Brukseli otworzono pierwszy oddział firmy w Europie - Yamatake Europe NV. W 2008 roku korporacja przeszła rebranding i zmieniła nazwę na Azbil Group.

bottom of page